Vítejte na webové stránce aukce Profil

Její obsluha je jednoduchá. V záložkách na horní liště si vyberte oddíl, který vás zajímá - jejich názvy vystihují obsah.

Katalog
Popis nabízených položek naleznete v oddílu Katalog. V něm si v pravém horním rohu můžete zvolit, kolik položek se vám má zobrazit najednou na stránce (10, 25, 50, 100 nebo všechny).
S menším počtem zobrazených položek se stránka bude zobrazovat rychleji – záleží na připojení.
Pokud zvolíte větší počet, bude se vám v katalogu lépe listovat.
Na konci stránky jsou tlačítka, kterými se přepnete na další stránku.

U většiny položek je zařazeno jejich vyobrazení – stačí kliknout na značku . Otevřený obrázek můžete zavřít kliknutím v pravém dolním rohu, nebo kamkoli mimo rámeček.

V katalogu se můžete pohybovat i pomocí obsahu umístěného v rámečku vlevo nahoře. Když kliknete na řádek opatřený značkou +, rozbalí se další podtituly. Když na některý kliknete, zobrazí se příslušné položky.

Technická poznámka:
Katalog se nezobrazuje na některých mobilních zařízeních.
Pokud se vám to stane, použijte k jeho prohlížení běžný počítač.
  Písemný  příkaz
Aukce se můžete zúčastnit osobně, den a místo konání jsou uvedeny v záhlaví úvodní stránky.
Pokud se aukce chcete zúčastnit prostřednictvím písemného příkazu, snadno jej vyplníte přímo v počítači. U vybraných položek klikněte vždy na značku , tím se váš zájem zaznamená na příkazový list. Nakonec klikněte na záložku Písemný příkaz, kde můžete zkontrolovat, že jsou vybrané položky uvedeny všechny a že odpovídají jejich pořadová čísla (pokud ne, volbu, prosím, opravte) - položku odeberete kliknutím na značku .
Poté klikněte na červené tlačítko Vyplnit písemný příkaz.
Objeví se tabulka, v níž u každé položky vyplníte cenu, do které ji za vás má Profil dražit. Pokračujte pomocí tlačítka Další část.
Zde vyplňte příslušné údaje (povinné jsou označeny hvězdičkou). Pokud jste členem Klubu Filatelie, uveďte své členské číslo.
Poté přejděte na další stránku a zkontrolujte správnost a úplnost údajů. Pokud je vše v pořádku, příkaz odešlete kliknutím na tlačítko Poslat písemný příkaz v pravém dolním rohu.
Potvrzení vašeho příkazu vám přijde mailem. Pokud byste potvrzení neobdrželi, zkontrolujte raději doručení příkazu mailem nebo telefonicky.

Aukční katalog samozřejmě můžete získat i v tištěné podobě, za 50 Kč (úhrada režijních nákladů) si jej můžete objednat na adrese stamps at stamps dot cz.
Probíhá načítání stránky ...